Cryonics Belgium (NL)

Wat is Cryonics Belgium?

Cryonics Belgium is opgericht om gratis informatie en eventueel assistentie te verstrekken aan personen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp cryonics, en/of die enige richtlijnen of duiding kunnen gebruiken bij het afsluiten van een overeenkomst voor suspensie, en alle regelingen die daarmee gepaard gaan.

Het streven is tevens om leden toe te staan makkelijker met andere personen die deze interesse delen in contact te komen.

Alle werk gebeurde en gebeurt door vrijwilligers die zelf een suspensieovereenkomst afgesloten hebben.

Momenteel is er nog geen Belgische, of zelfs Europese, faciliteit om mensen en dieren in suspensie te plaatsen. Bijgevolg zijn Europeanen aangewezen op faciliteiten in de VS of Rusland, waarbij deze in de VS doorgaans het meeste vertrouwen genieten dankzij hun uitgebreidere ervaring. Er is al wel gepraat over het bouwen van dergelijke faciliteiten in Zwitserland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en zelfs België, maar vooralsnog zijn dit enkel voorstellen en plannen. Het leidt echter weinig twijfel dat de interesse in cryonics, en het aantal faciliteiten, alleen maar zal toenemen - dat blijkt zowel uit de stijging van het aantal leden van alle cryonics organisaties, als van het enthousiasme van de jongere generatie op een recente (8-10 januari 2010) bijeenkomst in Californië voor cryonisten jonger dan 30.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bestaan ook stand-by teams die gecontacteerd kunnen worden om zo kort mogelijk na het overlijden van een patiënt reeds te beginnen met koeling en vitrificatie, en deze zo snel mogelijk naar de cryonicsfaciliteit over te brengen. Op het Europese vasteland bestaat zo’n systeem vooralsnog niet, maar wordt samengewerkt met begrafenisondernemers die de nodige procedures kunnen uitvoeren.