Cryonics Belgium (FR)

Cryonics Belgium

Cryonics Belgium est une association fondée dans le but d’informer et assister gratuitement les personnes intéressées par le sujet et/ou qui souhaitent des éclaircissements sur le contenu d’un accord de suspension et les règlements qui l’accompagnent. Il est en effet plus facile d’appréhender ce sujet et, selon les souhaits, d’intégrer l’association, par le biais de personnes qui partagent les mêmes désirs et intérêts.

Cette association est gérée uniquement par des bénévoles qui ont déjà eux-mêmes conclu un accord de suspension.

Cryonics Belgium (NL)

Wat is Cryonics Belgium?

Cryonics Belgium is opgericht om gratis informatie en eventueel assistentie te verstrekken aan personen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp cryonics, en/of die enige richtlijnen of duiding kunnen gebruiken bij het afsluiten van een overeenkomst voor suspensie, en alle regelingen die daarmee gepaard gaan.

Het streven is tevens om leden toe te staan makkelijker met andere personen die deze interesse delen in contact te komen.

Alle werk gebeurde en gebeurt door vrijwilligers die zelf een suspensieovereenkomst afgesloten hebben.

"Until Cryonics Do Us Part" (05 juli 2010)

Artikel in The New York Times, 5 juli 2010:

Link naar artikel.

Until Cryonics Do Us Part

"Koude slaap" lukt in labo (11 Juni 2010)

Bron: The Register

Suspended-animation cold sleep achieved in lab

Starship freezer podules (well, medical apps) foreseen
By Lewis Page, 11th June 2010 10:14 GMT

Top boffins in the States believe that they may be on the track of a way to place living human beings into suspended animation, allowing them to survive long periods effectively frozen before being "reanimated" with no ill effects.

Open brief van wetenschappers betreffende cryonics

(Vertaald uit het Engels, origineel te lezen op de site van het Immortality Institute)

Aan wie het aanbelangt.

Gratis boeken en info

Gratis Boeken en info

www.benbest.com
Website van Ben Best, één van de pioniers op vlak van levensextensie. Bevat vele boeiende artikels over heel wat onderwerpen, niet enkel levensverlenging.

The Prospect of Immortality

Man Into Superman

Engines of Creation

Links (NL)

Cryonics Institute: Cryonics Provider in Michigan.

Alcor: Cryonics Provider in Arizona.

Immortality Institute: Het zoeken naar een onbeperkte levensduur.

Life Extension Foundation: Vitamines, supplementen en meer. Een deel van de opbrengst gaat steeds naar verder onderzoek hoe het leven kwalitatief verlengd kan worden.

Wat is cryonics?

Wat is cryonics?

Cryonics is het bewaren van (wettelijk) overleden mensen en dieren aan zeer lage temperaturen (-197°C, de temperatuur van vloeibare stikstof), met daaraan gekoppeld de hoop of verwachting dat toekomstige technologieën in staat zullen zijn om het lichaam terug tot een kwalitatief leven te herstellen.

Wat als...?

Wat als?

Een eerste reactie wanneer iemand hoort over de mogelijkheid van suspensie met –hopelijk- herleving in een onbekende toekomst, is het opborrelen van tal van vragen, vaak met daarin een impliciete reden om niet voor cryonics te kiezen.

Waarom Cryonics?

Waarom cryonics?

Men kan mijns inziens beter de vraag stellen: waarom niet? Wat heeft men immers te verliezen?

Traditioneel wordt een overledene begraven of gecremeerd, of uitzonderlijk in de zee gegooid of zelfs de ruimte in geschoten.
Echter, de definitie van “dood” is niet zo onwrikbaar, en het moment van waarop iemand als onherroepelijk dood beschouwd werd, is in het verleden, dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten of medische technologieën, steeds maar verlegd.

Syndicate content